Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
07.04.2016 więcej
07.04.2016 więcej
Protokół z wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Drużbice
04.04.2016 więcej
29.02.2016 więcej
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Drużbicach
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji
Wyborczej w Drużbicach
09.02.2016 więcej
Komunikat Wójta Gminy Drużbice
w sprawie pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w
Drużbicach
08.02.2016 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 5.02.2016
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Drużbicach
05.02.2016 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb.
o dodatkowym naborze na członków Gminnej Komisji Wyborczej w
Drużbicach
26.01.2016 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Drużbice
o okręgu wyborczym, granicach, numerze, liczbie wybieranych
radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w
Drużbicach
25.01.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 16/2015
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
18.01.2016 więcej
12