Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
POSTANOWIENIE Nr 4/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w gminie Drużbice
16.01.2019 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drużbicach
z dnia 14 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy
Drużbice zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
15.01.2019 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drużbicach
z dnia 14 stycznia 2019 r. o przyznanych numerach list
kandydatów na radnych
15.01.2019 więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 14.01.2019 r
dodatkowe zgłoszenia kandydatów do dnia 15 stycznia 2019 r. do
godz. 12.00
15.01.2019 więcej
Obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2019 r. GKW w Drużbicach
w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list
kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy Drużbice zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
09.01.2019 więcej
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
o składzie komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych
przez Komisję w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów
na radnych
02.01.2019 więcej
Uchwała Nr 2/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Drużbicach
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji
Wyborczej w Drużbicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Drużbice, zarządzonych na
dzień 10 lutego 2019 r.
02.01.2019 więcej
Uchwała Nr 1/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Drużbicach
w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej
w Drużbicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Drużbice zarządzonych na dzień
10 lutego 2019 r.
02.01.2019 więcej
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji
Wyborczej w Drużbicach
02.01.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się