Lista artykułów

Nazwa artykułu
Warunki udziału w głosowaniu w obwodach zagranicą-wybory prezycenta RP
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich
statkach morskich w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na
dzień 10 maja 2020
19.02.2020 więcej
Warunki udziału w głosowaniu w obwodach w kraju - wybory prezycenta RP
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
19.02.2020 więcej
TERMINY ZWIĄZANE Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI
WYBORCÓWNIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.
18.02.2020 więcej
Pismo Komisarza Wyborczego dot. zarządzonych wyborów Prezydenta RP
Pismo Komisarza Wyborczego dot. zarządzonych wyborów Prezydenta
RP
11.02.2020 więcej
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
11.02.2020 więcej
Wykaz miejsc przezanczonych dla obwieszczeń wyborczych
Wykaz miejsc przeznczonych na umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych
11.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się