Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r. - wyniki głosowania.
Wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r. - wyniki głosowania.
16.10.2019 więcej
Godziny pracy obwodowych komisji wyborczych
Godziny pracy obwodowych komisji wyborczych
09.10.2019 więcej
Informacje o składach komisji obwodowych
Informacje o składach komisji obwodowych
09.10.2019 więcej
Postanowienie Nr 360/2019 Komisarza Wyborczego
Postanowienie nr 360/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Trybunalskim z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania
obwodowych komisji wyborczych.
24.09.2019 więcej
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
17.09.2019 więcej
Informacja o losowaniu składów komisji wyborczych
Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
13 września 2019
14.09.2019 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim
o sposobie zgłaszania kandydatów na czlonków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
12.09.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Drużbice
z dnia 3 września 2019 r.
05.09.2019 więcej
Komunikat OKW w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
27.08.2019 więcej
Informacja Wójta Gminy Drużbice
wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczych na terenie Gminy Drużbice
18.08.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się