Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych
Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych
23.05.2019 więcej
Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych
w sprawie wyboru Przewodniczących i Wiceprzewodniczących
Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia
wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26
maja 2019 r.
21.05.2019 więcej
POSTANOWIENIE NR 119/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb.
z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego
10.05.2019 więcej
POSTANOWIENIE NR 111/2019 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb.
z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych
na dzień 26 maja 2019 r.
08.05.2019 więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 26.04.2019 r
powołanie w Gminie Drużbice Obwodowych Komisji Wyborczych
26.04.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Drużbice
z dnia 24.04.2019 r. o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych...
26.04.2019 więcej
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
19.04.2019 więcej
Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 22.03.2019 r.
o możliwości dokonywania przez wyborców zgłoszeń na
członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
22.03.2019 więcej
Informacja Wójta Gminy Drużbice
wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych
18.03.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się