2015-02-23

Władze Gminy

Wójt Gminy Drużbice: 
Bożena Zielińska
e'mail: sekretariat@druzbice.pl
tel. 44 631-10-78
pok. 10  budynek Drużbice 77a

Sekretarz:
Anetta Mądry
e'mail: anetta.madry@druzbice.pl
 tel. 44 631-10-78
pok. 9 -  budynek Drużbice 77a

 Skarbnik:
Grażyna Niemczyk
e'mail: g.niemczyk@druzbice.pl
tel. 44 631-10-78
pok. 3 - budynek Drużbice 77a