Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
IV Sesja Rady Gminy Drużbice
28 grudnia 2018 r. /piątek/ o godz. 12.30 w Świetlicy Wiejskiej
Drużbice – Kolonia 122A.
21.12.2018 więcej
III Sesja Rady Gminy Drużbice - 21 grudnia 2018 r.
1 grudnia 2018 r. /piątek/ o godz. 12.30 w Świetlicy Wiejskiej
w Drużbicach 122A.
14.12.2018 więcej
Wznowienie obrad I Sesji Rady Drużbice
29 listopada 2018 r. o godz. 14:00
26.11.2018 więcej
I Sesja Rady Gminy Drużbice
23 listopada 2018 r. o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w
Drużbicach - Kolonii 122
19.11.2018 więcej
XXXIX Sesja Rady Gminy Drużbice
8 listopada 2018 roku /czwartek/ o godz. 9.30 w Świetlicy
Wiejskiej w Drużbicach 122A.
02.11.2018 więcej
XXXVIII Sesja Rady Gminy Drużbice
15 października 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 9.30 w
Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122A.
09.10.2018 więcej
XXXVII Sesja Rady Gminy Drużbice
5 września 2018 r. /środa/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej
w Drużbicach 122A.
30.08.2018 więcej
XXXVI Sesja Rady Gminy Drużbice
20 czerwca 2018 r. /środa/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w
Drużbicach 122A
12.06.2018 więcej
XXXV Sesja Rady Gminy Drużbice
18 maja 2018 roku /piątek/ o godz. 9.30 w budynku po byłej
Szkole w Suchcicach
11.05.2018 więcej
XXX Sesja Rady Gminy Drużbice
28 grudnia 2017 r. /czwartek/ o godz. 9.30 w budynku po byłej
szkole w Suchcicach
20.12.2017 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się