Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Rada Gminy Drużbice
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 - Rada Gminy Drużbice
05.06.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 - Rada Gminy
Oświadczenia majątkowe za rok 2015 - Rada Gminy
10.05.2016 więcej
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - Rada Gminy
Oświadczenia majątkowe za rok 2014 - Rada Gminy
03.08.2015 więcej
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji
Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2014 - 2018 -
Radna Gminy Drużbice
11.02.2015 więcej
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji - Rada Gminy Druzbice
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014 r. - Rada Gminy
Druzbice
26.11.2014 więcej
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. - Rada Gminy Drużbice
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. - Rada Gminy Drużbice
10.09.2014 więcej