Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Nr IV/38/2018
Składu RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości
planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu
budżetu Gminy Drużbice.
22.02.2018 więcej
Uchwała Nr II/345/2017
Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii do projektu
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości
sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Drużbice na
2018 rok.
22.02.2018 więcej
Uchwała Nr II/344/2017
Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej
projektu budżetu Gminy Drużbice na 2018 rok.
22.02.2018 więcej
Uchwała Nr II/33/2017 z dnia 2.02.2017 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w
sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
Drużbice
02.06.2017 więcej
Uchwała Nr II/323/2016 z dnia 16.12.2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w
sprawie opinii do projektu uchwały WPF oraz możliwości
sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Drużbice na
2017 rok
02.06.2017 więcej
Uchwała Nr II/322/2016 z dnia 16.12.2016 r.
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w
sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Drużbice na
2017 rok
02.06.2017 więcej
Uchwała Nr II/383/2015
Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej
budżetu Gminy Drużbice na 2016 rok
31.12.2015 więcej
Uchwała Nr II/384/2015
Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii do projektu
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwość
sfinansowania planowego budżetu Gminy Drużbice na 2016 rok
31.12.2015 więcej
Uchwała Nr II/228/2014
Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej
informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Druzbice za I
półrocze 2014 r.
20.05.2015 więcej
Uchwała Nr II/26/2015
z dnia 5 lutego 2015 roku
06.03.2015 więcej
12