2015-10-23

Obwieszczenie Wójta Gminy Drużbice IBP.6720.1.2015

Obwieszczenie

Wójta Gminy Drużbice 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Drużbiceoraz przystąpienia do przeprowadzania dla

zmian Studium strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Załączniki

  Pełna treść obwieszczenia 257,15 KB (pdf) szczegóły pobierz