Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie IBP.6733.2.2018
wszczęcie postępowania polegającego na budowie sieci
wodociągowej ᴓ 110 PE z odgałęzieniami w pasie drogowym,
16.03.2018 więcej
Obwieszczenie IBP.6733.1.2018
wszczęcie postępowania dla inwestycji polegającej na budowie
zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z uzbrojeniem
terenu, w tym niezbędne uzbrojenie i urządzenia techniczne
09.03.2018 więcej
Obwieszczenie IBP.6733.25.2017
wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego, polegające na budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej P4
09.03.2018 więcej
Obwieszczenie IBP.6733.18.2017
wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie odwodnienia drogi
09.03.2018 więcej