Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, rolnej niezabudowanej
położonej w miejscowości Drużbice–Kolonia
19.01.2018 więcej
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Drużbice-Kolonia.
15.12.2017 więcej
Wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej
własność Gminy Drużbice, położonej w miejscowości
Drużbice – Kolonia
20.10.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
w związku z zawarciem umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3
lata, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
09.10.2017 więcej
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w
miejscowości Rasy, z dnia 11.07.2017 r.
12.07.2017 więcej
04.07.2017 więcej
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w
miejscowości Rasy
09.06.2017 więcej
Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w
miejscowości Suchcice
25.04.2017 więcej
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w
miejscowości Suchcice
23.03.2017 więcej
24.01.2017 więcej
12345