Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
który odbył się 29 października 2018 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Drużbicach.
31.10.2018 więcej
Informacja Wójta Gminy Drużbice
o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości
Rożniatowice.
02.10.2018 więcej
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w
miejscowości Rasy
26.09.2018 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
w związku z zawarciem umowy najmu na czas dłuższy niż 3 lata
25.09.2018 więcej
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w
miejscowości Rożniatowice.
31.08.2018 więcej
31.07.2018 więcej
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w
miejscowości Rasy
28.06.2018 więcej
Wykaz nieruchomości gruntowych
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiących własność Gminy Drużbice,
położonych w miejscowości Rożniatowice.
15.06.2018 więcej
Wykaz nieruchomości gruntowej
przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w formie
przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w
miejscowości Bukowie Górne.
15.06.2018 więcej
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w
miejscowości Suchcice, gm. Drużbice
14.06.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się