Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr II/383/2015
Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej
budżetu Gminy Drużbice na 2016 rok
31.12.2015 więcej
Uchwała Nr II/384/2015
Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii do projektu
uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwość
sfinansowania planowego budżetu Gminy Drużbice na 2016 rok
31.12.2015 więcej
Uchwała Nr II/228/2014
Składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej
informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Druzbice za I
półrocze 2014 r.
20.05.2015 więcej
Uchwała Nr II/26/2015
z dnia 5 lutego 2015 roku
06.03.2015 więcej
Uchwała Nr II/298/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
05.03.2015 więcej
Uchwała Nr II/297/2014
z dnia 19 grudnia 2014 roku
05.03.2015 więcej