Lista artykułów

Nazwa artykułu
28.09.2017 więcej
Obwieszczenie GK.6220.3.2017
umorzenie postępowania
05.09.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2016/2017
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia
13.06.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.2.2017
wydanie decyzji zmieniająccej decyzję Wójta Gminy Drużbice
09.06.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.8.2016/2017
o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania
decyzji
01.06.2017 więcej
Informacja
postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego
25.04.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2016/2017
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia
05.04.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2016/2017
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia
03.04.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2015/2017
decyzja odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań
31.03.2017 więcej
KURENDA
dot. planów produkcji środków poprawiających właściwości
gleby na działce nr ewid. 29/28 obręb Brzezie
01.03.2017 więcej