Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja
postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego
25.04.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2016/2017
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia
05.04.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2016/2017
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia
03.04.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2015/2017
decyzja odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań
31.03.2017 więcej
KURENDA
dot. planów produkcji środków poprawiających właściwości
gleby na działce nr ewid. 29/28 obręb Brzezie
01.03.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2016/2017
o ponownym udziale społęczeństwa
15.02.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2014/2017
Zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Drużbice
05.01.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2014/2016
Odmowa podjęcia postępowania
19.12.2016 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2016
wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
15.12.2016 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2016
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
10.11.2016 więcej