Lista artykułów

Nazwa artykułu
KURENDA
dot. planów produkcji środków poprawiających właściwości
gleby na działce nr ewid. 29/28 obręb Brzezie
01.03.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2016/2017
o ponownym udziale społęczeństwa
15.02.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2014/2017
Zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Drużbice
05.01.2017 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2014/2016
Odmowa podjęcia postępowania
19.12.2016 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2016
wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
15.12.2016 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.9.2016
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
10.11.2016 więcej
OBWIESZCZENIE ROŚ.6220.13.2013/2016
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia
04.11.2016 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.8.2016
o zawieszeniu z urzędu postępowania prowadzonego w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia
02.11.2016 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.8.2016
podjęcie postępowania ze względu na przedłożenie przez
inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko
02.11.2016 więcej
Obwieszczenie ROŚ.6220.8.2016.2
zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie obiektu inwentarskiego do chowu kur
niosek
27.09.2016 więcej