Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w
miejscowości Rasy, z dnia 11.07.2017 r.
12.07.2017 więcej
04.07.2017 więcej
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w
miejscowości Rasy
09.06.2017 więcej
Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w
miejscowości Suchcice
25.04.2017 więcej
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w
miejscowości Suchcice
23.03.2017 więcej
24.01.2017 więcej
Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w
miejscowości Drużbice – Kolonia, gm. Drużbice oznaczonej nr
ewid. 339/1 o pow. 0,4923 ha.
27.12.2016 więcej
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Drużbice-Kolonia.
22.11.2016 więcej
Informacja o wyniku drugiego przetargu nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w
miejscowości Suchcice, z dnia 14.11.2016 r.
15.11.2016 więcej
Informacja o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w
miejscowości Rasy.
24.10.2016 więcej
1234